Meditasjon - en naturlig vei til bedre helse

Jun 30, 2021

DU KAN FÅ SUKSESS MED MEDITASJON

Alle som vil ha suksess med hva de oppnår i livet - vil ha fordel av å MEDITERE og trene tankene daglig og lære seg fokus og dermed  kontrollere tankene best mulig.

Meditasjon kan være veien til det livet du ønsker deg, fordi du bygger helse, styrke og livskvalitet. Du kan endre mønstre i hjernens nevrologi med meditasjon, fra negative- til positive spor. 

Når livet har bydd på mange utfordringer - har jeg alltid trukket meg litt tilbake og meditert. Dermed gjør jeg noe konstruktivt for meg selv og de rundt meg. 

Jeg har meditert meg sterkere og friskere, til bedre tanker og forutsetninger - til å strukturere meg og - ikke minst - jeg har meditert meg til glede, trivsel, overskudd og å finne de beste løsningene for meg og min familie. JA - de beste løsningene kommer som regel når jeg mediterer. 

Er ikke det amaaaazing?

Ordet meditasjon betyr å bli kjent med…

Alt starter med en tanke og vilje til endring - du må ville det, og du må være villig til å gjøre jobben. Er du det;  kan du oppnå utrolige resultater for deg selv, og du tar kontrollen over hva som skjer i ditt liv, og det føles befriende. 

Du kan starte med å observere deg selv - se deg selv fra utsiden - bli oppmerksom på hvilke tanker som kommer hver dag - det er mellom 60-90000 automatiske tanker i hodet ditt hver dag. 

Bli bevisst det du tenker, det du føler, og på signalene kroppen din til enhver tid gir deg - ja - bli kjent med deg selv ved å være oppmerksom, lytte og kjenne.

Du kan bli oppmerksom på hva du gjør, hva du tenker og hvilke følelser disse tankene gir deg. Har du gjentakende tanker, gir det samme mønster, samme følelser, programmerer samme tilstand.  Dersom du tenker gjentakende tanker som skaper stress, vil nevrologiske forbindelser styrkes for hver dag du tenker de samme tingene, som igjen skaper de samme følelsene. Da får du en permanent tilstand.

Skaper du stressreaksjoner i deg selv?

Har du for vane å forvente at noe negativt skal skje? Bekymrer du deg mye? Da danner det seg et mønster i hjernen din - i ditt nervesystem. Gjennom tankene dine skaper du den virkeligheten du har i dag. Det er fordi tankene din skaper mønstre for din adferd, dine følelser og til slutt din helse gjennom en stressreaksjon/respons.

Stressreaksjon/respons trenger du for å redde livet ditt i en farlig situasjon, som ofte var nødvendig i tidligere tider, men hvor ofte trenger du det nå?

Du skaper den negative responsen fordi du tenker på noe som kan komme til å skje, eller har skjedd tidligere. Det dannes en fryktfølelse og hjernen svarer med å skape sterkere forbindelser til stresshormoner - som bidrar til solide veier i hjernen. Når du da forsøker å tenke positivt er det vanskelig - fordi mønstrene hemmer deg.

Hvordan kan DU endre fastlåste mønstre i hjernen ?

Det du skal gjøre er; å skape en positiv forventning - for din helse - kropp - situasjoner - livet - handlinger - følelser - tanker, når du mediterer.

Du skal øve, øve og øve på å forvente deg noe positivt 

Du ser det for deg (visualiserer) eller tenker; i meditativ tilstand, det du ønsker skal være virkelighet. Du tenker eller visualiserer at det er sånn akkurat nå, og så kobler du dette sammen med den følelsen du føler når du tenker at du har oppnådd dette, selv om virkeligheten ikke er sånn akkurat nå. Du overbeviser hjernen og sinnet om at du har en tilstand - slik du vil den skal være, eller drømmer om å ha - AKKURAT NÅ - at du er der NÅ. 

Hjernen - det ubevisste sinnet tar alt bokstavelig - vet ikke hva som var, er og blir. Hvis du mediterer og fokuserer på hva du ER i fremtiden, hva du føler, hva du får til; vil hjernen, følelser du fremkaller og din indre kraft, ditt sinn, kropp og sjel begynne å samarbeide og du får en positiv respons med gode hormoner og signaler. Du forteller hjernen din en ny sannhet og den handler ut i fra det. Ganske fantastisk - ikke sant?

PÅ den måten kan du skru av stressresponsen og skape nye følelser/tanker. Det vil gi grunnlag for endringer i din hjerne, ditt sinn, ditt nervesystem og i kroppens indre miljø. Du må bare gjøre det igjen og igjen, øve og øve! 

Sånn lager du nye mer positive mønstre for hvordan hjerne og kropp skal fungere for deg. Nevrologiske baner vil endre seg, nye mønstre skapes og du vil få det bedre, føle deg bedre. Automatisk tenke bedre. Alt starter med tanke og viljen til å gjøre dette. Dette er det kun du som kan bestemme.

Øv deg på å holde på fokus

Fokuser på det du vil jobbe med tenk/se for deg hvilke endringer du vil ha, og fokusere kun på det, mens du opparbeider deg den gode følelsen. Når det oppstår forstyrrende tanker som - hva skal vi ha til middag i dag, eller jeg må hente barna i barnehage, eller jeg lurer på hvor mobilen ligger -  sånn at du mister fokus; må du starte på nytt og gjenta helt til du klarer det uten forstyrrelser - dette krever øvelse. Med en guidet lydfil kan det være lettere for deg å holde fokus, dersom du plages mye av det.

Måter å tenke på når du visualiserer i meditasjon

La oss bruke eksempel: Om du er lam og vil få tilbake førlighet og følelser; da kan du meditere og se for deg/visualisere eller tenke at den skaden repareres. Se for deg celle for celle, nerveceller og muskelceller, se for deg at nervesignalene finner nye veier og fungerer.  Du kan se for deg et helbredende lys som går inn og hjelper til. Så kan du se for deg hva du vil få til; - at du løfter beinet - at du sparker en ball, hør lyden ballen skaper, kanskje kan du kjenne lukten av lær - kjenn på hvilken følelse du får når du gjør dette og LYKKES. 

Det er følelsen du får når du lykkes, som bidrar til å skape endringer i hjernen ved visualisering i meditasjon. 

Følelser knyttet opp mot hendelser skaper endringer i hjernen; og følelsene setter seg i kroppen.

Det er det samme som skjer når du blir traumatisert av vonde hendelser/ulykker, det er de samme forutsetningene. Forskjellen er at det er vonde følelser som angst og smerte, knyttet til synsinntrykk, luktene og det du hører, som skaper endringer i din kropp/hjerne/nevroner og nervesystem. Det gjør at du føler den samme følelsen når du trigges av de samme luktene, hører de samme lydene. Du har utviklet et traume.

Rammen du bør ha når du skal meditere

Når du skal jobbe med meditasjon er det fint å skape en god og rolig ramme, en harmonisk og positiv atmosfære, gjerne med levende lys, blomster, ja fylle rommet med positive sanseopplevelser som musikk og gode lukter, hvis du kan.  Det kan gjøre det lettere for deg å være i mottakelig modus og gi deg raskere resultater.

Det er også fint å meditere rett før du sovner - for det du mediterer på/visualiserer, vil hjernen og underbevisstheten jobbe med i løpet av natten.

Du kan også lytte til en guidet lydfil som hjelper deg til å komme i en god tilstand og tar deg gjennom en prosess.

I meditasjon kan du oppleve å bli svært avslappet, hjernebølger går ned, du kan oppnå en tilstand av stille nærvær og du får lettere kontakt med din intuisjon, andre dimensjoner - indre visdom - og du kan få kontakt med din spiritualitet.

Forskjellige måter å meditere på

I meditasjon kan du øve på å tømme hjernen for forstyrrende tanker. Du kan fokusere på EN ting og ikke tillate noe annet å komme inn.  Du kan også stille deg et spørsmål og åpne opp og ta i mot de inntrykkene som kommer i form av følelser, tanker, en viten.

Når du mediterer kan du også stille spørsmål litt generelt - ER DET NOE JEG TRENGER Å VITE NÅ?

Du kan også lytte til en lydfil med guidet meditasjon og bli med på en indre reise. 

I meditasjon kan du stille deg inn på en intensjon - det vil si - bestemme deg for hva ønsker du å oppnå med meditasjonen - vil du ha svar på noe, vil du ha avspenning, vil du jobbe med fysiske utfordringer eks vond nakke, vil du jobbe med en vond følelse som sorg eller angst, eller vil du jobbe med selvtillit. Kanskje er det et organ du vil se nærmere på. Når du mediterer - kan du jobbe med det meste, eller bare fokusere på nærvær og stillhet og ro. Meditasjon er både aktiverende og avslappende. Du setter i gang prosesser - samtidig som du kan komme til en dypt avslappet tilstand.

Det du bruker lang tid på i starten, vil du etterhvert kunne bruke mye mindre tid på, fordi det har blitt dannet nye forbindelser i nervesystemet som gjør responsen raskere. Ser det når jeg har meditert ofte på noe, jeg kan bare tenke på et ord eller på metoden - eller temaet; så settes en prosess i gang automatisk. Hjernen vet med en gang hva som skal skje og setter i gang en respons på tanken din. Du må innstille deg på å være tålmodig. For å skape endring må du jobbe med temaet ditt hver dag, eller så ofte som mulig. Selv om du ikke kjenner noe spesielt

Når du begynner å få taket på det er det virkelig gøy - du utvikler en følsomhet og en respons som gjør det morsomt å meditere, og du kjenner ofte raskt reaksjoner i kroppen. 

TA TILBAKE DIN ENERGI - Lydfil med med meditasjon

I meditasjonen: Ta tilbake din energi, har jeg lagt vekt på å lette meditasjons-jobben for deg - jeg guider deg gjennom, sammen med deilig musikk, laget av Thomas Sylstad Alme.

Du bare klikker deg inn på linken lenger ned på siden, legger igjen mail-adressen, så vil du motta lydfilen; og så er du i gang! 

I meditasjonen fokuseres det først på å ta deg ned med pusten, du får slappe godt av. Deretter vil du få delta i å scanne kroppen din, se hva som trer frem og jobbe med det, alt under min ledelse. Vi ser på om det er noen områder i kroppen din som trenger ekstra oppmerksomhet, om noe står fast, eller om det er noen følelser som er problemet. Du vil få mulighet til å delta i prosessen og fjerne det som ikke skal være der.

Vi tar også for oss å redusere smerter om du har det. I tillegg er det fokus på å frisette energier som trekker energi fra deg, som fra mennesker som du opplever som krevende. Så dette er en frigjørende meditasjon, som letter i områder hvor du trenger det.

Reaksjoner når du har meditert

Første gangen jeg mediterte, måtte jeg rett på WC, noe som er helt vanlig. Ser det også når klienter får terapi, enten det er healing, hypnose eller nålestikk; fordi det som regel skjer en aktivisering av nyre/blære - en fysisk utrensning under meditasjon eller andre former for healing.

Til min store forskrekkelse kom det rent blod ut av urinrøret - jeg ble virkelig satt ut, hadde ikke forventet slik kraftig reaksjon bare jeg brukte tankene mine annerledes. Jeg skjønte at det hadde sammenheng med healing-meditasjonen, og avventet litt for å se hva som skjedde og om jeg i tilfelle måtte til legen. Det skjedde ikke noe noe annet enn at jeg ble litt trøtt, en vanlig virkning, fordi kroppen jobber med oppgaven.

Dette skjedde aldri igjen. Kroppen rettet opp i en ubalanse;  jeg hadde hatt gjentatte nyrebekken-betennelser og grus/stein i nyrene, som aldri har kommet tilbake siden den gangen.

Det er viktig å drikke vann før - og etter en meditasjon - underveis hvis den er lang. Det bidrar til å skylle ut avfallsstoffer. 

Hva kan skje i kroppen din når du mediterer?

Du frigjør gode hormoner - reduserer stresshormoner

Du kan kjenne på varme, kulde, prikking, strømninger - som viser at noe løses opp 

Du kan få mer overskudd og energi

Kroniske tilstander kan bedres

Smerte kan reduseres

Du bidrar til å gjøre helsen din bedre og mer robust 

Du setter i gang en selv-helbredelsesprosess

Du blir mer fornøyd, gladere

Du blir mer utholdende når du stadig øver på å holde fokus

Du øker din tålmodighet

Du får mer stabilt humør

Du kan få bedre selvtillit gjennom mestring

Du blir sterkere fysisk og mentalt

Du utvikler din intuisjon, styrker dine talenter og kvaliteter

Du får bedre resultater med andre ting du gjør

Du kan bli klarere i tankene og bli mer målrettet og strukturert

Bedre hukommelse og konsentrasjon

Øker læringsevne

Du trives bedre med deg selv; får bedre selvkontroll og mestring

Du opplever bedre søvn, fordi meditasjon påvirker melatoninproduksjonen

Skal du bli en bedre atlet, bør du trene tankene. Jeg tenker det er nyttig for andre felt også, enten det er personlig utvikling, jobben din, ekteskapet; meditasjon kan hjelpe deg til større suksess på alle plan i livet. 

Meditasjon gir en fantastisk avspenning og er veien til å få ro i sjelen

Du kan kvitte deg med uvaner, fordi du lager nye mønstre i hjernen som gir deg gode vaner

MEDITASJON er en mektig ressurs og det er viktig å være klar over at man kan få forbigående reaksjoner som viser at det skjer en endring, det er ikke noe å være engstelig for. Det gir seg som regel samme dag. 

Dersom det skulle oppstå reaksjon som vedvarer må du gå til lege, da har det ikke noe med meditasjonen å gjøre, men kan være andre forhold hos deg som bør undersøkes av lege.

Når du starter å meditere kan du ikke forvente å være proff første gang. Det handler om keep going, selv om du ikke ser resultater første gangene. Det vil komme! 

Jeg ønsker deg lykke til med veien til nye mønstre i hjernen og velkommen til meditasjon med meg!

- Hilde Sylstad

 

LINK LYDFIL: TA TILBAKE DIN ENERGI

Close

0% Complete