KJØPSVILKÅR

HISY Terapi, org.nr.:
921 270 224 ved Hilde Sylstad – heretter kalt kursleder/terapeut - selger tjenester og opplysningstjenester

Fra Stress Til Indre Ro heretter kalt STIR gjør det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.

Angrefrist og garanti

Vi tilbyr 14 dagers åpent kjøp fra datoen kurset kjøpes, du kan ombestemme deg og få pengene tilbake.

 

14 dagers garanti: Vi tilbyr 14 dagers dagers fornøyd garanti fra kursstart og 14 dager frem

Betaling

Betaling skjer via Bank-/Kredittkort. Vi tilbyr faktura fra vår betalingsleverandør Stripe. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre verdensledende samarbeidspartnere Stripe og Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.

Salg til mindreårige
Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.

Opphavsrett
Opphavsrett © HISY Terapi- Hilde Sylstad. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på våre nettsider og portaler.

Betingelser for bruk av portalens innhold
Du kjøper tilgang til portalens innhold i din kursperiode - som p.t. er 1 år fra kjøpsdato. STIR er beskyttet av opphavsrett.

NB: Produktet er kun gitt for personlig bruk, og kun for en bruker. Ingen deler av programmet kan deles med noen, inkludert login til kurssidene.

Du kan ikke bruke produktet eller materialene tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av HISY Terapi - Hilde Sylstad.

Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven tillater det.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut et eksemplar av sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

STIR er et individuelt program. Ved registrering vil du motta et brukernavn, passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i kursportalen.

Hvis du ønsker å ta STIR sammen med en kollega eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt.

Konfidensialitet
Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon. Ved å kjøpe dette kurset samtykker du i å respektere de samme rettighetene til STIR medlemmene og KURSLEDER/TEAMET I STIR

Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere eller STIR TEAM holdes strengt konfidensielt.

Sikkerhet og Personvern
Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre.

Vi tar Personvern alvorlig,  for mer om hvordan vi behandler dine data. 

Ansvarsbegrensing
Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse. Vi tilbyr ingen garantier om resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, nettverk for å nevne noen.

Avlysing og utsettelse
STIR forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette programmet som følge av årsaker som er utenfor STIRs kontroll. Ved avlysning fra STIRs side vil kursdeltakeren få refundert kursavgiften. Ved utsettelse vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.

Begrensning og ansvar
Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fraskriver selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå, eller ved eventuelle krav som oppstår fra noen avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

Ikke offentlig sverting
I tilfelle at det oppstår en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være internt i selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet.

Avtalen
Medlemskapet gjelder for en deltaker og det forutsettes at login info ikke deles med andre. Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.

Oppsigelse
Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at STIR kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre STIR medlemmer. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

Tvisteløsning
Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

Varsel
Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

Force majeur
Er STIR forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er STIR fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den mangelfulle vares kjøpesum.