BOOKING - PRISER
BOOKING - PRISER

Har du positive tanker, lager du gode følelser 

HISY®- HIGH SYNERGY

er en dyptgående healingterapi som kan gi deg RO I KROPP, SINN OG SJEL.
 

For denne terapiformen, har vi en telefontime. Dersom det er din aller første time, oppretter og fører vi inn din sykehistorie i journalen.  

Under gjennomføringen av terapien finner jeg din energifrekvens, kobler meg opp og kan se hvordan tilstanden er i din kropp og energifelt, som jeg justerer ved hjelp av mental kraft og kjærlige vibrasjoner, samt høyfrekvent energitilførsel hvor jeg fungerer som en kanal. 

Kanalisering; vil si evnen til  å motta og videreformidle informasjon som mottas under meditasjon fra en kilde utenfor meg selv. 
 
Over flere år har jeg mottatt ord med spesifikke vibrasjoner - som jeg har testet i meditasjonsgruppe, utforsket med andre terapeuter og benyttet i terapi. Ordene viser seg å kunne sette i gang en respons i deg.  Jeg benytter tankens kraft til å styrke intensjonen bak ordene, gjerne kombinert med terapeutisk musikk.
 
Metoden er fin for utfordringer med for mye følelser og emosjoner. Både gamle og nye.
  
HISY® - HIGH SYNERGY terapi kan bygge opp energi i de forskjellige energi-lagene dine, minske energi-lekkasjer, åpne opp i blokkerte områder – der ting står fast, og bidra til balansering og sirkulasjon i chakra.
 
Dersom du har negative energi-koblinger til andre mennesker, som drenerer og tapper deg, kan disse båndene fjernes, så du får ha energien din i fred.
 
Det jeg kaller mental forgiftning – som er negativ tankevirksomhet, kan lette. Det samme gjelder følelsesmessig forgiftning –som er når du har for mye vanskelige følelser, sånn at du får helseutfordringer.
 
Du kan få beskyttelse mot negativt invaderende energier, og bidra med utrensning av slike energier.
 
Immunforsvaret ditt kan stimuleres;  terapien kan lette og motivere kroppens arbeid mot sykdom.
 
Erfaring viser at metoden kan lette og lindre smertetilstander.  Det er en svært skånsom behandlingsmetode som passer for de fleste, og vil kunne gi deg en behagelig følelse av velvære og avstressing. De fleste opplyser om at de opplever en dyp indre ro.
 
 

Hva du kan forvente

Med alle terapiformene kan du få mer ro i sjela  og avspenning, sånn at du får bedre sirkulasjon og mindre smerter, og føler deg bedre.

Du vil tåle mer fordi du får tykkere "hudlag" og du opplever å føle deg beskyttet. Du tåler å utsette deg for mer enn tidligere.

Vonde følelser, stress og uro, erstatter du med trivsel, glede, motivasjon og optimisme. Vi skaper en ny trygg ramme for dine følelser, og renser ut gamle og vonde følelser og energier. 

Vi skal gjøre deg mer robust ved å jobbe systematisk med nye og bedre tanker - så du får bedre følelser. 

Du har kanskje skapt ugunstige mønstre og uvaner med tankemåten din.  Det fine er; at dette kan omstruktureres til nye og bedre - og jeg hjelper deg gjerne med det!

Det er sånn at det du har fokus på - får du mer av, jeg viser deg hvordan du kan omstrukturere uvaner og lære deg å fokusere på en bedre måte og bruke kreftene dine bedre. 

Du får implementert mer positive og varige nye mønstre og gode vaner som skaper mindre stress for deg. Som gjør at du trives bedre med deg selv og ditt liv. 

Vi jobber med å få bedre sirkulasjon i kropp og sinn, ja i alle lag, og bygger  systematisk opp tykkere energilag, som kan gi deg mer overskudd.

Vi tetter hull og lekkasjer som er i energifeltet. Når energien renner ut, som jeg ser hos mange, eller står stille, så vil ikke du føle deg vel og opplagt. 

Derfor vil terapien gi deg mulighet til å få mer overskudd, føle deg mer opplagt, ha bedre fokus og konsentrasjon. Dessuten kan du få bedre humør og mer glede, og du har mer energi til familie - venner - barn, foreldre og jobb.

Immunforsvaret ditt vil også gjøre en bedre jobb for deg når du kommer mer i balanse, fordi kroppen kan konsentrere seg om å ta vare på ditt fysiske jeg,  istedenfor å miste energi til energikrevende følelser og stress. Vi jobber også med å styrke cellehelsen din og det vil kunne bidra til at du tåler mer og har mer motstandskraft. Det vil være gunstig for irritasjoner og overfølsomhet i mage/tarm

Smertetilstander reduseres ettersom spenninger slipper taket i muskulatur. 

Du vil få vite hvordan du skal tenke, hvordan du selv kan få ut stress, hvordan du selv kan rense og beskytte deg mot invadering, for å få en lettere å bedre hverdag.

For alle terapiformene vil man oppleve økt utskillelse av avfallsstoffer som urin, og det kan oppstå midlertidig ubehag i det spenninger løsner. Det er derfor viktig at du drikker rikelig med vann etter terapitimen. Det kan minske faren for ubehag og letter utskillelsen av avfallsstoffer.
 
Gå til lege dersom du ikke er utredet. Det anbefales at du går jevnlig til lege og på ingen måte avstår fra legebesøk, selv om du mottar alternativ terapi. Mine terapier er komplementære til konvensjonell medisin.

Det du har fokus på,  får du mer av