BOOKING - PRISER
BOOKING - PRISER
Placeholder Image

Hypnose /EFT

Bli fri fra dine uvaner, vanskelige følelser og tankemønstre, få hjelp av ditt ubevisste sinn. Finn din indre styrke gjennom ditt ubevisste potensial som ligger i din underbevissthet.

Det ubevisste sinnet er 19 ganger sterkere enn det bevisste sinnet, så det er en svært nyttig forsterkning.
 
Hele 95% av befolkningen er mottakelige for hypnose. Tillit mellom deg og veileder er viktig, og du slapper av mer for hver gang.
Med hypnose kan du endre til gode vaner som gir deg bedre følelse og dermed bedre livskvalitet.
 
Vi har 60-90.000 tanker i løpet av en dag - tanker er energifrekvenser, som sendes ut. Dersom du sender negative frekvenser til deg selv, om og om igjen, vil det kunne påvirke din helse negativt. Ved å være mer bevisst dine tanker og jobbe med affirmasjoner -  trening på positive tanker - vil det være større sannsynlighet for at du vil føle deg bedre.
 
Gjennom hypnosen er hensikten å bryte slike negative mønstre som har laget seg spor i din hjerne og ubevisste sinn.
 
Du vil oppleve hypnose som en behagelig tilstand, du er i våken; og når et avslappet nivå som kalles transe. Du har sannsynligvis vært i transe når du ser TV, leser eller mediterer, og det er en trygg og helt ufarlig tilstand, som gir mulighet for å skape positive endringer i deg.
Hypnosen henvender seg til det ubevisste sinnet; programmerer om til noe nytt og bedre for deg.
 
Her kan du få endring på de fleste  vonde følelser og negative tanker. Du kan justere på inntrykk fra opplevelser som har satt spor i sinn og følelser, og fjerne saboterende mekanismer som gjør livet utfordrende for deg. 
 
Med hypnose kan vi også adressere til det ubevisste sinnet for å hjelpe deg med fysiske utfordringer, få det ubevisste sinnet med på laget og jobbe riktig vei for deg. 
 
Det ubevisste sinnet tar alt bokstavelig - dersom du har fortalt deg selv at du ikke er noe verdt, er stygg, ikke klarer noe, ikke er bra nok, elsket osv - så ligger det som en sannhet i det ubevisste sinnet. Når vi gir nye beskjeder til det ubevisste sinnet, sagt på en spesiell måte med gjentakelse - vil det skape en endring.  Det ubevisste sinnet vil gjøre alt for å beskytte deg - og vil skjønne at endring er det beste for deg i løpet av programmeringen.
 
Kanskje du er en av de som har utfordringer som kan løses med denne beroligende og behagelige måten. Ville det utgjøre en forskjell for deg å få redusert eller bli kvitt et problem? Hvis du tenker fremover - hvordan ville livet se ut for deg uten denne utfordringen du har... Verdt å prøve - ikke sant?
 

Gjennomføring av timene

For denne metoden, har vi en videotime før og etter du har jobbet med hypnosen. Vi setter opp oppfølgingstimen i løpet av første timen. Dersom det er din aller første time, oppretter og opprettes/føres dine utfordringer i journalen.  

Før gjennomføringen av hypnosen finner jeg din energifrekvens, kobler meg opp og kan se hvordan tilstanden er i din kropp og energifelt, som kan være til hjelp for utarbeiding av hypnosen

Jeg lager en hypnose til deg basert på din problemstilling som du kan jobbe videre med og sender den til deg på mail. Du jobber med hypnosen så ofte du har anledning - det er din investering for å få til endringen. Du får også opplæring i støttende teknikker.

Du må sannsynligvis også supplere med visualiseringsøvelser og affirmasjoner - og i mange tilfeller supplerer vi med EFT.
 
HUSK det er det du har fokus på du får mer av!
Hva tenker du at du vil ha mer av?
 

EFT

Ved behov vil du få opplæring i EFT som støtte til hypnosen. Dette gjør vi  på livevideo.  Få hjelp til å frigjøre vanskelige følelser og få fred i sinnet! Tenk deg at man kan bli fri fra følelser knyttet opp mot tøffe spesifikke hendelser som gjør hverdagen vanskelig, lenge etter det skjedde.

Jeg viser deg punktene og jobber sammen med deg. Etter timen får du tilsendt underlag du kan jobbe videre med hjemme.

EFT kan lette både psykiske og fysiske tilstander, ved hjelp av en lett banking på akupunktur-punkter på kroppen; samtidig som du har fokus på problemet ditt. Man kan si man gir akupunktur uten nåler.

Fint når du har problemer med enkelte situasjoner, gruer deg  til å gjennomføre prestasjoner, som å snakke i forsamlinger.
Ved avhengighet. Overfølsomhet.
Dempe sug etter røyk, trang etter sjokolade mm, og kan bidra til å lette emosjonene dine.